SUN krystal, vaše čistá energie

Náměstek Kříž (MŽP):

Datum: 1. 12. 2017, zpět

O novou podporu 150 000 Kč pro domácí elektrárny s bateriemi je velký zájem. Od září 2017 se NZÚ zaměřila více právě na podporu akumulace energie, na které nabízí až 150 000 Kč jako dotaci pro HFVE.

Vyšší podpora fotovoltaiky s akumulací elektřiny umožní její efektivnější využití. Zájem o takové systémy narůstá. V nové podoblasti podpory pro fotovoltaické systémy s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem více než 4 000 kWh/rok, kde byl příjem žádostí zahájen 4. 9. 2017.


Program Nová zelená úsporám (NZÚ) jednoznačně přispěl k rozvoji obnovitelných zdrojů energie (OZE), a to zejména v segmentu instalací střešních fotovoltaických elektráren (FVE) a také hybridních fotovoltaických elektráren (HFVE), které jsou vybaveny akumulací. Od září 2017 se NZÚ zaměřila více právě na podporu akumulace energie, na které nabízí až 150 000 Kč jako dotaci pro HFVE. Jaké přínosy vidíte ve vyšší podpoře pro akumulaci energie? Již přicházejí první žádosti o zvýšenou dotaci?

Já raději mluvím o fotovoltaických systémech (FVS), které jsou z našeho pohledu svou strukturou a možností využití komplexnější. Fotovoltaickou elektrárnu (FVE) si každý představuje jako výrobnu elektřiny, která dodává energii dalším odběratelům. V programu NZÚ podporujeme široké spektrum fotovoltaických systémů, vždycky ale u nich požadujeme maximální možné využití vyrobené elektřiny přímo v místě výroby.

Preferujeme tedy systémy bez dominantních přetoků vyrobené elektřiny do distribuční soustavy (DS) tak, aby využití elektřiny v místě výroby bylo více než 70 %. Podporu dáváme jednak systémům propojeným s distribuční sítí, případně se systémem akumulace elektřiny, ale také systémům „pouze“ pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem bez připojení k distribuční síti.

Vyšší podpora fotovoltaiky s akumulací elektřiny umožní odběrateli její efektivnější využití. Akumulovaná energie se spotřebovává v optimální době pro domácnost, a samotná výroba elektřiny může být v tu chvíli nízká nebo dokonce nulová.

Pro ilustraci, jak zájem o takové systémy narůstá, mám k dispozici počet aktivních žádostí ze 3. výzvy NZÚ pro rodinné domy, celkem je evidováno 1188 opatření s podporou 77,881 milionů korun.