Skip to content Skip to footer
Dotace na vybudování fotovoltaických systémů pro firmy
Dotace na vybudování fotovoltaických systémů pro firmy

Nové obnovitelné zdroje v energetice – RES+

Chtěli byste ušetřit na nákladech za elektrickou energii a disponujete volnými plochami na svých pozemcích nebo budovách? Využijte dotační podpory na vybudování fotovoltaické elektrárny a získejte možnost lépe hospodařit s energií. Budete moci akumulovat energii a využívat jí mimo výrobní špičky nebo si přivydělat prodejem přebytků.

0
výše dotace 
1–100 mil. Kč
0 %
míra dotace 
35–50 %

Dotační program určený pro instalace fotovoltaických elektráren do výkonu 1 MWp a nad 1 MWp. Program podpoří až 50 % dotací projekty instalace nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

Platnost

Do 07/2023

Jaké jsou podporované aktivity

  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS).
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Výše podpory

Až 50 % způsobilých výdajů (dle regionu a velikosti podniku). Výsledná podpora nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu. Maximální výše dotace: 370 mil. Kč na projekt.

Příjemci / kdo může čerpat

Držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny). Právnické a fyzické osoby, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny), při podání žádosti je nutné mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení, případně smlouvu o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě.

Lze čerpat

Na stavební práce, dodávky a služby, činnosti odborného technického dozoru, autorského dozoru, BOZP.

Hlavní podmínky zisku dotace

  • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu.
  • FVE do 1 MWp na budovu s jedním předávacím místem nejsou podporovány.
  • Doba realizace projektu nesmí přesáhnout 5 let od okamžiku schválení projektu.
  • Projekt musí být realizován na území České republiky.
  • Žadatel nesmí být podnikem v obtížích.
  • Žadatel nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

Dotace vyřídíme za vás

Zorientovat se v podmínkách a možnostech tohoto dotačního programu nemusí být snadné – od toho jsme tu my, abychom za vás všechno papírování vyřídili. Vyplňte krátký poptávkový formulář a naši specialisté vám rádi pomohou najít nejvhodnější řešení přesně pro vaši firmu či instituci.
Zanechte nám kontakt, zavoláme vám zpět

Nezávazná poptávka