Skip to content Skip to footer

Po 10 letech zažije fotovoltaika v Česku brzy velkou renesanci

Evropská investiční banka (EIB) minulý týden potvrdila jednání o schválení projektů, které budou čerpat dotace z Modernizačního fondu, který administruje Státní fond životního prostředí (SFŽP). Na tyto dotace bylo přijato více než deset tisíc projektových záměrů, jejich relevantnost a realizovatelnost je nyní vyhodnocována. Sdělil to minulý týden ředitel SFŽP Petr Valdman v rozhovoru pro deník Hospodářské noviny (HN).

Obrovský zájem o fotovoltaiku

O dotace z Modernizačního fondu v rámci první předregistrační výzvy SFŽP, která byla uzavřena na počátku února, byl obrovský zájem. Ve fondu bude celkem devět podprogramů, přičemž první předregistrační výzva se ale týkala prvních tří největších programů − teplárenství (26 procent celkového objemu peněz), obnovitelných zdrojů (38,7 procenta) a zlepšení energetické účinnosti v průmyslu (13,3 procenta).

Podle sdělení zástupců SFŽP devět z deseti přijatých žádostí o dotace na nové projekty z Modernizačního fondu směřuje na obnovitelné zdroje, kde z 90 % převažují nové fotovoltaické elektrárny (FVE). Výše požadovaná dotace se u žádostí pohybuje v průměru mezi 40 a 60 procenty celkové ceny projektu.

„Celkové investiční výdaje projektových záměrů přijatých v předregistračních výzvách se pohybují v řádu stovek miliard korun. Namístě je ale zdůraznit, že se mnohdy jedná o ideové záměry, jejichž realizovatelnost je diskutabilní a bude předmětem dalšího posuzování,“ doplnil v rozhovoru pro deník HN šéf SFŽP Valdman.