Skip to content Skip to footer

Soláry a větrníky zasype dotační smršť, jaká tu ještě nebyla

Na podporu nízkoemisních technologií půjdou řádově stovky miliard korun. Největší zájem je o dotace solárních elektráren.

Zatím u nás bylo možné ucházet se o podporu na obnovitelné zdroje v rámci stávajících operačních programů ministerstev průmyslu, životního prostředí a dopravy, případně v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Nejpoužívanější cestou je zatím program Státního fondu životního prostředí Nová zelená úsporám, která má k dispozici ročně čtyři miliardy korun na výstavbu energeticky úsporných budov, modernizaci domovních technologií, střešní solární instalace apod. Slouží hlavně pro malé projekty většinou individuálních investorů. Letos se ale podnikatelům v obnovitelné energetice otvírají hned tři zcela nové kanály, pěchované stamiliardami korun z českých rozpočtů i Evropské unie.

Soláry a větrníky zasype dotační smršť, jaká tu ještě nebyla

Modernizační fond

Největším motorem obnovitelné energetiky se od letoška až do roku 2030 stane Modernizační fond, který se plní z výnosů z prodeje emisních povolenek. Bude mít k dispozici minimálně 150 miliard korun, spíš ale ještě víc. Cena povolenek na trhu totiž roste a s ní i příjem fondu.

Modernizační fond je určen přímo k podpoře nových technologií v energetice. Má devět programů, z nichž největší je cílen na podporu obnovitelných zdrojů a na akumulaci energie. Velkou část z povolenkového výnosu získá také teplárenství, přecházející z uhlí na plyn či biomasu. A také projekty zaměřené na úspory energie a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu.

Zájem investorů o podporu z těchto tří prvních programů testovala předběžná registrace projektů, která se uzavírala prvního února. Podle webu Státního fondu životního prostředí podali zájemci předběžně přes devět tisíc projektových záměrů. Celkový předběžný požadavek na podporu dosahuje 669 miliard korun. Zájem tak mnohonásobně převyšuje možnosti fondu.

Nejvíc, přes 95 procent podaných projektů, míří na fotovoltaiku. Nejčastěji jde o soláry na budovách, v menší míře na pozemcích. Objevily se i projekty plovoucích solárních elektráren nebo solárních instalací nad obdělávanými pozemky, které se označují jako agrovoltaika.

Na 500 záměrů s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 113 milionů korun přišlo do předregistrace Modernizačního fondu z teplárenství. Jak řekl minulý týden na konferenci Institutu Equilibrium výkonný ředitel asociace Aku-Bat Jan Fousek, nejvíce žadatelů o dotace z Modernizačního fondu se rekrutuje z velkých podnikatelských skupin, jako je ČEZ, Sev.En Energy Pavla Tykače nebo EPH Daniela Křetínského.

„Ve třech prvních programech začneme žádosti přijímat v červenci,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. „Do konce roku bychom chtěli zároveň v detailu představit zbylé programy Modernizačního fondu a tam, kde to bude žádoucí, vyhlásit předregistrační výzvy,“ dodal.

Pomoc regionům

Na obnovitelné zdroje ale bude možné získat podporu také z Fondu spravedlivé transformace, který je určen na pomoc s adaptací uhelných regionů na dobu po útlumu uhlí.

V Česku je z něj pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj plánovaná podpora ve výši nejméně 44 miliard korun během sedmi let. Kromě výstavby nových „zelených“ elektráren nebo tepláren má financovat také úsporné technologie, výstavbu infrastruktury pro čistou energetiku, digitalizaci, výzkum a vývoj nebo rekvalifikaci lidí.

Dál je tu vznikající evropský plán obnovy po covidové krizi, který bude poskytovat granty a půjčky. Celkově na něj Evropská unie vyčlenila 672 miliard eur.